Overweging

Overweging naar aanleiding van Johannes 17, 1-11a

Na deze toespraak sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en bad. Na de voetwassing en het laatste avondmaal heeft Jezus een intensieve ontmoeting met zijn leerlingen. Hij spreekt vrijuit, legt uit, verklaart, en geeft zijn leerlingen handvatten om het geloof niet te verliezen wanneer Hij zal zijn heengegaan. De belangrijkste raad die Hij geeft is: heb lief. En dan, als Hij uitgesproken is, slaat Hij zijn ogen op naar de hemel en bidt. We hoorden zojuist het begin van deze bede.
In zijn bidden spreekt Jezus over: ‘wat de Vader Hem gegeven heeft’. Tot vijf keer hoorden we het woord ‘gegeven’ en daarbij nog vier maal ‘toevertrouwd’. Als we zijn bidden zo horen, kunnen we voelen hoe Hij zichzelf (wat Hij is, wat Hij doet, wat Hij kan) ervaart als ‘Hem gegeven’. Alles - tot in de kern van zijn wezen – is Hem toevertrouwd: de macht, het werk, de mensen, de woorden en bovenal: het leven, leven voor altijd. Toevertrouwd om zorgvuldig mee om te gaan, toevertrouwd, onder zijn hoede gesteld, met vertrouwen gegeven niet om te bezitten, niet om voor zichzelf te houden maar om zorg voor te dragen. Vanuit die ervaring leeft Jezus.

Het toevertrouwen is gericht op ‘doorgeven’: ‘opdat je geeft, wat aan jou gegeven is: leven voor altijd’. In zijn manier van leven geeft Jezus dóór wat Hem gegeven was. Op die manier heeft Hij zijn Vader ‘verheerlijkt’: met onverdeelde goedheid en liefde. Eerder zei Jezus al: ‘wie Mij heeft gezien, heeft de vader gezien’: wie Jezus ziet, wie Hem ontmoet, maakt contact met de bron waaruit Hij leeft. Dat straalt Hij uit. Dat is ook wat Hij in zijn bidden uitspreekt.

Jezus zo horen bidden kan ook in ons het besef wakker roepen dat het leven ons is gegeven; Het wonder dát we er zijn, maar ook zoáls we zijn, wat we kunnen, kennen, voelen, ervaren aan liefdeskracht, ontvangen aan genegenheid, al die mensen op onze levensweg, de schepping waarin wij leven, het is ons gegeven. Tot in de kern van ons wezen zijn we aan onszelf - en aan elkaar - geschonken. En het is ons niet zomaar gegeven, het is ons toevertrouwd. In dat woord toevertrouwen hoor ik de kwetsbaarheid en de kostbaarheid van wat ons gegeven wordt. Het vraagt zorgvuldig omgaan met wat ons toevertrouwd wordt – en zorg dragen dat het tot recht komt: onze talenten, de mensen om ons heen, de schepping waarin wij leven…

Wat me treft is dat we deze bede van Jezus horen op precies deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, tussen loslaten en ontvangen in; tussen los moeten laten, losgerukt worden, en het ontvangen van zijn Geest in. In die ervaring van leegte – van niet meer en nog niet – klinkt deze nadruk op het ´gegeven zijn´.
Het is niet moeilijk om te voelen dat het leven gegeven is wanneer we voelen dat het leven ons toelacht, maar het lukt ons niet altijd om vrede te vinden met wat ons gegeven wordt. We kunnen zo lijden onder het leven, wanneer het niet brengt wat we zouden wensen; wanneer het niet genoeg lijkt; teveel afwijkt van wat anderen gegeven is; of juist weer te weinig speciaal lijkt… Geen vrede kunnen vinden met wat toevertrouwd is. Ervaringen, gevoelens, die ons ook maar gegeven zijn, maar die ons hinderen om vrij te ontvangen.

Wat me opvalt bij Jezus, is dat Hij zichzelf niet met een ander vergelijkt Hij houdt zich in het evangelie niet bezig met ‘wat Hem niet gegeven is’, of met ‘wat een ander niet gegeven is’… Hij spreekt zonder minderwaardigheidsgevoel maar ook zonder eigenwaan zonder ‘verongelijkt’ te zijn, want zonder vergelijking. Hij leeft met wat Hem gegeven is niet meer dan dat, maar ook niet minder dan dat en met die ogen kijkt Hij ook naar de ander: hoe ga je om met wat je gegeven, toevertrouwd wordt door de Vader?

Jezus beloofde zijn leerlingen – en ons – de Geest. Zoals we zongen in de beurtzang, waarin Zijn woorden klonken: ‘De Heilige Geest, de helper, die mijn Vader in mijn naam u zenden zal…’ en ‘Vrede laat Ik u na. Mijn vrede geef Ik u…’. Moge Hij ons vrede schenken. Dat wij dankbaar mogen vieren:  de Gever en Toevertrouwer van alle leven. Amen.

Anne-Marie Bos


Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.