Overweging

Overweging naar aanleiding van Mattheüs 10, 26-33

Twaalfde zondag door het jaar

Het evangelie dat ons zojuist verkondigd is, moet verstaan worden vanuit een grotere samenhang. Hoofdstuk 10 van het Matteüsevangelie omvat de zogenaamde zendingsrede. De twaalf leerlingen die door Jezus zijn geroepen, krijgen vóór hun uitzending een degelijke mentaliteitstraining. Hierin staat het einddoel van hun zending centraal staat: ‘Het koninkrijk van de hemel is nabij’. Op de nabijheid van dit koninkrijk moet hun gedragscode worden afgestemd. De verkondiging van dit eu angellion, deze blijde boodschap, is een hachelijke onderneming. Immers, enerzijds concurreert het koninkrijk van de hemel met alle aardse koninkrijken, anderzijds is zijn nabijheid van andere aard dan die van een vreemde legermacht die aan de landsgrenzen wacht op het commando om binnen te vallen. De nabijheid van het koninkrijk van de hemel wordt voortdurend verkondigd, maar nergens geëffectueerd. Dit maakt die boodschap bijna onverteerbaar, zoals een geheim dat aangeduid, maar niet onthuld wordt, als iets dat wel gezegd wordt maar het daglicht niet verdraagt, dat wel wordt ingefluisterd, maar niet doorverteld. ‘Het koninkrijk van de hemel is nabij’, maar je ziet er niets van. Het wordt al tweeduizend jaar als ‘nabij’ verkondigd, maar wanneer komt het er eens van? Dat is even onuitstaanbaar als voor bewonderaars van natuurspektakel een onweer dat dreigend opkomt en zonder losgebarsten te zijn overdrijft. Of een geheim dat ik op conspiratieve toon aantip, maar ‘lekker niet vertel’.

Toch bestaan voor de verkondiging van het koninkrijk van de hemel geen andere middelen dan de roeping van ontvankelijke mensen, de zending van toegewijde leerlingen, het beroep op welwillende gastvrijheid, het vertrouwen op de natuurlijke wederkerigheid van de vredewens. De leerlingen van Jezus hebben in wezen niets te verheimelijken. Wat hun in het duister gezegd is, verdient ‘in het volle licht’ te worden uitgesproken. Wat zij in stilte ingefluisterd gekregen hebben, moet ‘van de daken’ geschreeuwd worden.

Hiermee wordt het evangelie geplaatst in een context, waarin het moet wedijveren met andere boodschappen, die niet van de hemel spreken, maar van de aarde. De nabijheid van de koninkrijken van de aarde werkt heel wat overtuigender. Wat is voor de verkondigers van aardse boodschappen gemakkelijker dan te speculeren op onze natuurlijke hebzucht, pronkzucht, behaagzucht, zelfzucht, behoudzucht en zovele andere zuchten waaronder wij in onze schepsellijke bestaanswijze gebukt gaan? De leerlingen van Jezus stuiten met hun boodschap al gauw op de vraag: ‘wat schuift het?’ Het ‘schuift’ niets anders dan wat zij zelf te bieden hebben: om niet geven wat zij zelf om niet ontvangen hebben, geen geld, geen reistas, geen extra kleren, geen sandalen, geen stok, slechts aangewezen op het normale onderhoud van een arbeider. En dan nog! Want gastvrijheid kan omslaan in vijandigheid, vrede kan onbeantwoord blijven, vrijmoedig spreken kan vervolging oproepen, en erger.

De verkondiging van de nabijheid van het godsrijk vraagt dus om discrete aanpak: om de behoedzaamheid van schapen tussen wolven, om de scherpzinnigheid van een slang, om de onschuld van een duif. Jezus kweekt bij zijn leerlingen de mentaliteit van de rondtrekkende prediker die nergens aan vastkleeft, omzichtig met mensen omgaat, opgewassen is tegen weerwoord en weerwerk. Wat hen moet kenmerken, is een bijzondere band: de relatie van de leerling die niet boven zijn leermeester staat, maar doet wat Hij hem geleerd heeft: ‘Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel’. Erkenning verhoudt zich spannend tot verloochening. Wij staan voortdurend voor de keuze tussen erkenning en verloochening. Doen wij wat ons geleerd is en erkennen wij dus onze leermeester? Of verheffen wij onszelf en gaan wij de weg van de verloochening?

Ons leven op aarde is de ruimte waarin ons antwoord onherroepelijk aan het licht komt. In het vierde boek van de Navolging van Christus worden wij als zijn leerlingen door Christus de goddelijke vertroosting binnengeleid, waar het geheim van onze Christusrelatie sprekend aan het licht komt: ‘Het is geen kleinigheid het rijk van God te verliezen of te winnen. Hef je gelaat dus ten hemel. Zie, daar ben Ik en met Mij alle heiligen, die in deze wereld zware strijd hebben gevoerd. Nu verheugen zij zich, nu worden zij vertroost, nu zijn zij onbezorgd, nu rusten zij, en zonder einde zullen zij met Mij in het rijk van mijn Vader verblijven’ (Navolging, IV,47,14-16).

Wees dus niet bang! Dat wij volhardende getuigen mogen zijn van de geheimnisvolle nabijheid van het koninkrijk van de hemel.


Rudolf van Dijk O.Carm. (z.g.)

Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.