Karmel Nederland

George Zeegers overleden geplaatst op 19-09-2016 14:09
 

Op zondag 18 september overleed in Oss pater George Zeegers. Lees hier het in memoriam.

Met verdriet moet ik jullie berichten, voor zover jullie dat nog niet zouden weten, dat George Zeegers in de vroege ochtend van zondag 18 september is overleden. De goede Toos Wiersma, die George sinds begin februari van dit jaar in haar woning opnam en verzorgde, wilde na de nacht gaan kijken hoe het met hem was. Zij moest constateren dat hij was ingeslapen. Vrijwel meteen nadat het overlijden van George tijdens de zondagse eucharistieviering in de kerk van Oss bekend was gemaakt – George was daar pastor-teamleider vanaf 1 januari 1999 tot 1 fe-bruari van dit jaar – kreeg ik een condoleance die veel, zo niet alles zegt over George. Ik ontleen daaraan de volgende zinnen: “George, zo’n prachtig mens! Ik ben dankbaar dat ik zo lang met hem mocht samenwerken. Ik heb veel van hem geleerd, veel met hem gezongen en ... gela-chen. Ik zal hem vreselijk missen en met mij heel veel mensen. Er ging vanmorgen een golf van verdriet door de kerk … Eén troost: er is hem nog langer lijden bespaard”. Ik vermoed dat ieder-een heel zeker kan instemmen met deze laatste woorden. De ziekte ALS die bij George in het voorjaar van 2015 werd geconstateerd, had hem afgebroken. Hij was volledig uitgeput, geeste-lijk en lichamelijk. George was echt ‘op’. Vooral het feit dat hij nauwelijks nog verstaanbaar kon spreken, viel hem ongelooflijk zwaar. Aan zijn lijden is nu, ik mag wel zeggen: God dank! een einde gekomen. Wat heeft hij het met zijn aftakeling moeilijk gehad! En wat was hij flink en moedig!

George werd op 14 augustus 1939 in Arnhem geboren in een gezin dat zou bestaan uit de ou-ders en 7 kinderen, 5 jongens en 2 meisjes. De twee oudste broers gingen hem voor in de dood. De vader van George was administrateur bij de toenmalige Katholieke Arbeiders Beweging (KAB). Hij kwam om het leven ten gevolge van de treinramp bij Harmelen in 1962. Zijn moeder overleed in 1994. Na de gymnasiale opleiding in Zenderen werd George (met als kloosternaam Alwin) in augustus 1959 novice in Boxmeer; daar deed hij zijn gelofte een jaar later. Na zijn eeuwige professie in 1963 studeerde hij tot 1967 theologie in Rome. Hij werd priester gewijd in Merkelbeek in juli 1966.

Daarna is George een viertal jaren als docent katechese werkzaam geweest aan het Pius X college te Almelo; hij doceerde ook katechese aan de verpleegstersopleiding aldaar. Tussen 1972 en 1982 werkte hij in het basispastoraat van Almelo- Zuid, met name in de Egbertus-parochie. George was iemand die, nadat hij jaren ergens had gewerkt, behoefte had aan bezin-ning en reflectie. Hij volgde de Klinisch Pastorale Opleiding in Vught en studeerde ook een jaar ‘Bijbel en maatschappij’ aan de KU Nijmegen en de KTH Utrecht. Van 1983 tot 1999 was hij functionaris- teamlid van het Z-3 project te Ambt Delden – onderdeel van de Stichting ZEG (Zingeving en Emancipatie door Gerechtigheid); hij hield zich speciaal bezig met de verhouding ‘kerk en uitkeringsgerechtigden’. Met enkele anderen publiceerde hij ‘Geboeid – aanzet tot een maatschappelijke spiritualiteit’. Zijn hart lag bij de achtergestelden in de maatschappij. Vanuit die belangstelling ondernam hij in 1995/1996 een sabbatreis door verschillende karmelprovincies en schreef hij zijn bevindingen op in een artikel ‘De Karmel en de Armoede’ (vertaald in het Duits, Engels en Italiaans). Later publiceerde hij in een uitgave van Z-3 onder de titel ‘Luisteren naar arm gemaakten’. George voelde zich een maatschappelijk geëngageerde religieus, die met ‘strijdmakker Elia als idool staat voor de zaak van God’. Bij gelegenheid van zijn 40-jarig profes-siefeest ontleende George woorden aan Ida Gerhardt om duidelijk te maken ‘wat hem in de af-gelopen 40 jaar in het hart is gegrift’:


Lof van het onkruid.
Godlof dat onkruid niet vergaat.
Het nestelt zich in spleet en steen,
breekt door beton en asfalt heen,
bevolkt de voegen van de straten.
Achter de stoomwals valt weer zaad:
de bereklauw grijpt om zich heen.
En waar een bom zijn trechter slaat
is straks de distel algemeen.
Als hebzucht alles heeft geslecht
straalt het klein hoefblad op de vaalt
en wordt door brandnetels vertaald:
‘Gij die miljoenen hebt ontrecht:
zij kómen – uw berekening faalt’.
Het onkruid wint het laatst gevecht.

George was een ras optimist! Een blijmoedig mens, niet gemakkelijk te deprimeren. Hij maakte van zijn hart geen moordkuil. Integendeel: hij stond voor zijn mening. Hij was in de parochie Oss en in de commissies van de Orde van Karmel opbouwend kritisch; hij formuleerde helder en niet mis te verstaan wat hij voor zijn werk en voor de Orde van belang vond. Hij sprak anderen daar indringend en soms uitdagend op aan. Misschien werd hij juist daarom wel zo gewaar-deerd. Hij was een harde werker en een echte doorzetter, een man met het hart op de juiste plaats. George was trouw in zijn vriendschappen; we denken hier met name aan zr. Roos Scholten Linde. Beiden hebben veel voor elkaar mogen betekenen. Met haar en een aantal an-dere vrienden heeft George volop genoten van wandelingen en van cultuur. Voor zichzelf had George niet veel nodig. De tweede-hands-winkel was hem goed genoeg. Zijn parochianen gun-den hem van harte zijn ruim drie maanden durende, 2.000 kilometer lange voettocht naar Assisi, waarmee hij ca. €  20.000,-- ophaalde voor een nieuwe speeltafel van het kerkorgel en voor goede doelen. Velen zullen met een dankbaar hart terugdenken aan George. Ook wij Neder-landse karmelieten zijn gelukkig dat wij zo’n eenvoudige medebroeder mochten hebben, een medebroeder die geheel in de geest van Karmel oog en oor en hart had voor de niet geziene, vaak gekleineerde medemens. Wij denken met genegenheid aan hem terug.
Graag wil ik Toos Wiersma, een vrouw met een gouden hart, van harte bedanken voor alle zorg die zij aan George heeft gegeven.

Moge George na een leven vol inzet voor talloos veel mensen, vooral voor hen die klein ge-maakt en gehouden zijn, nu rusten in vrede.


Jan Brouns O.Carm., Prior Provinciaal

Terug

Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.