Karmel Nederland

In memoriam Gijs Megens geplaatst op 14-01-2017 09:34
 

Op vrijdag 6 januari overleed in het karmelklooster te Zenderen pater Gijs Megens.

Het nieuwe jaar is nog maar pas begonnen, of ik moet jullie al het overlijden melden van een van onze medebroeders. Na een ziekbed van enkele maanden kwam de dood voor Gijs Me-gens op 6 januari 2017 (het feest van de Openbaring des Heren of Driekoningen) als een wel-kome vriend. Gijs zag zeker de laatste weken verlangend uit naar zijn dood. Het duurde voor hemzelf, maar ook voor allen die hem met genegenheid nabij waren, inderdaad erg lang voordat zijn verzwakte lichaam bezweek aan de hem langzaamaan uitputtende ziekte.
Gijs werd op 10 november 1928 in Oss in een groot gezin geboren, waarvoor zijn vader de kost verdiende als smid. Hij had een fijne en goede jeugd en er was een hechte familieband. De familie wordt zwaar beproefd nu binnen één jaar drie gezinsleden zijn komen te overlijden: eer-der al een zus en een broer en nu Gijs. Als kleine jongen onder de indruk van ‘die mannen in pij en witte mantel’, voelde hij zich al heel jong geroepen om pater te worden. Als hij het daarover had met zijn moeder, zei deze altijd: “As ge mar goed oppaaast!”
Hij doorliep ons gymnasium Sancti Alberti te Zenderen tussen 1941 en 1949, met een jaar on-derbreking vanwege de oorlog. Medebroeders die hem uit die tijd kennen, spreken allemaal over de bijna legendarische voetbalkwaliteiten van Gijs. Hij was befaamd als ‘de dribbelende midvoor van Rapiditas 1’. Hij was op het gymnasium vaak een lollige gangmaker. In september 1949 werd hij, met als kloosternaam Alardus, novice in Boxmeer. Hij deed er zijn professie op 4 september 1950. Na de studie filosofie en theologie in Merkelbeek werd hij daar op 15 juli 1956 tot priester gewijd. In een later stadium volgde hij een cursus catechese aan het Hoger Ka-techetisch Instituut te Nijmegen en de cursus voortgezette pastorale training in Haarlem.
Hij heeft van die opleidingen veel profijt gehad. Allereerst tussen 1957 en 1978. In die jaren was hij werkzaam als catecheet, achtereenvolgens in Hengelo, Enschede, Oss en Deventer. Maar ook in de periode van mei 1977 tot einde 1996, toen hij basispastor was in Colmschate (Deventer). Hij zag al vroeg in dat ‘de kerk van de mensen was’ en dat een parochie van on-derop moest worden opgebouwd. De Titus Brandsmaparochie van Colmschate was zijn lust en zijn leven. Vol trots sprak hij over die ‘eerste officiële’ Titus Brandsmaparochie in ons land. Gijs had een heel bijzondere en hechte band met Titus. Vanuit Oss kende hij al in 1945 ‘scouting Titus Brandsma’. Hij kon zich enorm opwinden als er over Titus dingen werden beweerd die in zijn ogen onjuist waren. Van 1999 tot 2009 woonde Gijs met onder meer een van zijn klasgeno-ten in onze kleine communiteit aan de Sloetstraat in Nijmegen. In die periode typte hij de teksten van het boek van onze medebroeder Constantius Dölle over Titus.
Naast de al genoemde functies van Gijs mogen we niet vergeten dat hij ook zijn sporen heeft verdiend als moderator van de Tropische Landbouwschool en van diverse landbouwverenigin-gen. Van grote betekenis is hij geweest voor de scouting in Deventer en omstreken. Hij was gedurende talloze jaren districtsaalmoezenier van de verkennerij en groepsaalmoezenier van de Titus Brandsma Groep Colmschate. Er is een hechte band gegroeid tussen Gijs en de ge-handicapte leden van scoutinggroep Sint Joris Overijssel. Van hen heeft Gijs veel geleerd als het aankomt op het aanvaarden van het lijden. Zijn eigen lijden en ziekte kon hij beleven als verbonden met het lijden van hen én met het lijden van Jezus. Er was en is nog altijd sprake van een warme relatie met vrienden van de groep Sint Joris. Dit werd nog zichtbaar tijdens de laatste dagen van zijn leven, toen enkele van die vrienden bij hem kwamen waken.
Gijs had heel veel goede vrienden; hij was iemand met wie je echt plezier kon hebben in een sfeer van hartelijke broederlijkheid. Tegelijk - en dat stelt ons voor een groot raadsel - kon hij ook mensen van zich vervreemden. Dat werd misschien veroorzaakt door de passie en het vuur waarmee hij zich kon vastbijten in zijn werkzaamheden.  Zijn ogen konden vuur schieten als iemand er andere opvattingen op na hield dan hijzelf. Hij reageerde dan soms heftig en driftig. Dat was zeker het geval als het ging over liturgie, over wat voor hem het wezen van de eucharistie raakte of als het ging over parochiepastoraat.
Het leven en werken van Gijs overziende, mogen we zeggen dat hij grote verdiensten heeft gehad. Dit werd onder meer gezien door Scouting Nederland, van wie hij het Zilveren Scouting Insigne ontving. Voor zijn inzet voor onder meer de parochie Colmschate werd hij beloond met een oorkonde en de stadspenning van Deventer. In 2010 ontving hij van de Aloude Broeder-schap van de Nijmeegse processie naar Kevelaer een oorkonde voor zijn 10 jaar durende zorg voor die processie als rector van de Broederschap. En wij in de Orde van Karmel weten van zijn passievolle betrokkenheid voor de mensen waarvoor hij zich geroepen wist. Hij is een dierbare medebroeder geworden, die vooral tijdens zijn ziekte regelmatig uiting gaf aan zijn dankbaarheid voor de ontvangen zorg van de zusters, broeders en het personeel van Zenderen; soms zo indringend dat het ontroerde. Hij kon ook ontroeren door zijn geloof en zijn eenvoudig vertrouwen.
Dit in memoriam geschreven hebbend en lezend, is het goed te denken aan de woorden van Gijs, die - als iemand meende een ander te kennen - altijd zei: “Dat denk je maar dat je hem kent”.
Gijs heeft zich geruime tijd voorbereid op zijn naderend levenseinde. Wij bidden hem toe dat hij mag delen in de grote vreugde die, naar het evangelieverhaal ons zegt, de drie wijzen ten deel viel toen zij het Kind in Bethlehem hadden gevonden. Moge hij rusten in vrede.
 
Jan Brouns
Prior Provinciaal
Terug

Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.