Karmel Nederland

In memoriam Johan Strijtveen geplaatst op 14-01-2017 09:42
 

Op woensdag 11 januari overleed in het karmelklooster te Almelo pater Johan Strijtveen.

Vrijwel direct nadat we in de communiteit van Almelo tijdens de zangrepetitie van woensdag 11 januari gezongen hadden: “Dat ik dorsten blijf naar Jou …. Jij die mij in je liefde wekt”, is onze goede medebroeder Johan Strijtveen heel plotseling op zijn kamer overleden. Johan stond al enkele maanden op de wachtlijst van het ziekenhuis in Enschede. Hij zou daar een nieuwe hartklep krijgen. De laatste weken gaf hij aan erg moe te zijn als hij zelfs maar korte afstanden had gelopen. Zijn vermoeidheid belette hem echter niet nog kort voor zijn sterven het verslag te maken van de huisvergadering, een aantal taken op zich te nemen en een medebroeder naar het klooster van Zenderen te begeleiden.
Als ik Johan zelf aan het woord mag laten …. “Mijn wieg heeft gestaan in het kleine gehucht Lierderholthuis, wat betekent: laag gelegen houten huis. Ik ben de jongste uit een eenvoudig, maar heel vroom boerengezin en ben geboren op 18 augustus 1933. Een broer en een zus van mij hebben ook voor het kloosterleven gekozen. De paters karmelieten kwamen op school les geven en zij konden leuk met de kinderen omgaan. Eén van hen kon goochelen, maar vooral konden ze boeiend vertellen. Ze hadden een soort voorbeeldfunctie. Mijn broer Gerard ging op studie. Zo heette dat vroeger als je naar een seminarie ging. Mijn vader zei, toen ik te kennen gaf dat ik verder wilde leren: dan ga jij ook maar naar Zenderen. Dat was minder duur: twee uit één gezin. Dat was in 1947”.
Na het gymnasium, waar we hem kenden als ‘kleine Kees’, te hebben doorlopen, ging Johan in 1954 naar het noviciaat in Oss. Hij kreeg de kloosternaam Mamertus. In oktober 1955 legde hij zijn geloften af in Boxmeer. Vervolgens studeerde hij filosofie in Boxmeer en theologie in Mer-kelbeek. Daar werd hij in 1960 tot priester gewijd. Hij volgde de pastorale training in Amsterdam (KTHA) en de klinisch pastorale vorming in Vught. Zelf zegt hij daarover: “Ik werd er ontbolsterd, doordat er ruimte kwam voor mijn gevoelsleven; ik ben er opnieuw mens geworden”. Mede door die opleidingen goed toegerust voor het pastorale werk, heeft Johan met zijn warm menselijke kwaliteiten op tal van plaatsen in ons land veel mogen betekenen voor jonge en oudere mensen. Hij was godsdienstleraar in Boxmeer, Merkelbeek en later aan het Twickelcol-lege en de Grundel in Hengelo. Ook werkte hij met gedrevenheid in het basispastoraat, en wel in Oldenzaal, Amstelveen, Almelo en Vriezenveen. Zelf zegt hij daarover: “Ik vind het mooi om mensen tot geloof te brengen en hen erbij te houden; vóór alles wil ik hen bevestigen; hun geluk gaat mij ter harte; ik wil hen zo graag iets laten voelen van bevrijding”. Vanaf 1963 was Johan als prefect verantwoordelijk voor de opleiding van onze broeders. Hij heeft hen met grote toewijding geholpen in te groeien in de Orde. In 2001 werd  hij prior van onze  communiteit in Zenderen. Hij had echt hart

voor zijn medebroeders. Hij heeft velen van hen gesterkt tijdens hun oude dag en de vaak daarmee verbonden ziekte en zwakte. Hij was hen gevoelvol en in genegenheid troostend nabij. De laatste functie die hij bekleedde, was die van prior van de communiteit in Almelo. Toen hij daar in januari 2015 kwam wonen, bleek hoeveel hij had betekend voor de parochianen tijdens de 10 jaar dat hij basispastor was geweest in de drie parochies die later fuseerden tot de Elisaparochie.
Johan heeft zich in de laatste jaren van zijn leven intensief bezig gehouden met het thema ‘ou-der worden’. In bijeenkomsten waaraan hij deelnam, liet hij zich inspireren door het werk van de pastoraal psycholoog Andriessen; met name door het thema van het Geheim van het leven. Hij zag het ouder worden als een kans om dichter bij dat geheim te komen. In het najaar van 2015 gebruikte hij de volgende tekst: “Ouderdom als wachtruimte. Veel oude mensen hebben ervaring met wachten: ik zit in de wachtkamer; dat kost vaak moeite. Dat duurt lang. Komt er nog een keer iemand? Wie staat in het einde; wacht op het geheim; is verbonden met het le-vensgeheim dat zich niet laat vangen in klokken of horloges, kalenders of berekende schema’s? Het is meer een ‘geestelijk wachten’ geworden; niet wachten op de dood, maar op het opengaan van het geheim en er binnen gaan. Dit wachten wordt verwachting ….. Verwachting en hoop maken ons vrij voor het oud zijn”.
Wij spreken biddend de hoop uit dat Johan na een rijk leven als karmeliet nu is binnen gegaan in het Geheim en dat hij daar tot voltooiing zal komen.
 
De uitvaartplechtigheden zullen worden gehouden in de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Hertmerweg 44, te Zenderen op woensdag 18 januari om 11.00 uur, waarna we het lichaam van Johan te rusten leggen op het kloosterkerkhof van Zenderen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot ontmoeting in restaurant Lutke Hulscher naast de kerk.
 

Jan Brouns O.Carm.
Prior Provinciaal
Terug

Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.