Karmel Nederland

Jan Bootsma overleden geplaatst op 07-09-2016 08:38
 

Op zaterdag 3 september overleed in Eelde-Paterswolde pater Jan Bootsma. Lees hier het in memoriam.

Vrijdagmorgen 2 september waren familieleden en dierbaar geworden vrienden en vriendinnen bijeen in huize ‘Noordwijk’ te Eelde Paterswolde, al jaren de woonplek van onze medebroeder Jan Bootsma. Ze hadden zich verzameld rondom het uiterst pijnlijk geworden ziekbed van Jan.  Hij leed al jaren aan de ziekte van Strümpell, een erfelijke aandoening van het ruggenmerg met sluipenderwijs totale verlamming in de benen (en soms armen) tot gevolg; veelal gepaard gaan-de met toenemende, hevige, krampachtige pijnen. Dat was bij Jan de laatste dagen het geval. Morfine moest verlichting brengen. Jan voelde zich, mede door de noodzakelijk steeds hoger wordende dosis van de pijnstilling, zo zwak geworden dat hij mij had gevraagd hem het sacra-ment van de ziekenzalving toe te dienen. In een eenvoudige, veel emoties oproepende viering hebben vrijwel alle aanwezigen Jan met heilige olie gezalfd en met eigen woorden Jan zegen en heil toe gebeden. Er werden veel woorden van genegenheid en liefde, van waardering en dank gesproken. Het heeft de aanwezigen, en zeker Jan, zichtbaar goed gedaan. De dag erna, 3 sep-tember overleed hij op 80-jarige leeftijd in de late namiddag, toch nog wat onverwacht. Hij had zóveel pijn - “raak me alsjeblieft niet aan!, niet aanraken!” -  dat we vrede kunnen hebben met deze voor hem genadige dood.

Jan Bootsma werd 15 december 1935 geboren in Roodhuis (Fr) in een gezin van 8 kinderen. Hij was de op één na jongste. Zijn moeder stierf toen Jan 12 jaar was. Zijn vader beheerde 3 mo-lens van het waterschap, waarvan hij ook secretaris en ontvanger was. Een van de 6 zussen is al eerder overleden. Met zijn familie had Jan een hartelijke, warme verhouding. Na een jaar Mu-lo in Sneek, was Jan van 1950 tot 1958 leerling aan ons gymnasium van Zenderen. Toen hij in laatst genoemd jaar novice werd in Boxmeer, kreeg hij de kloosternaam Anno. Hij deed zijn pro-fessie in de Orde van Karmel op 3 september 1959. De hogere opleiding doorliep hij in Dor-drecht en Merkelbeek, waar hij in 1965 priester werd gewijd, en in Aalsmeer. Vanaf toen is Jan werkzaam geweest in het basispastoraat. Eerst 8 jaar als kapelaan in de parochies van Box-meer. Tijdens die periode volgde hij de urgentie-cursus maatschappelijk werk (culturele rich-ting). Zijn specifieke aandachtsterrein was de begeleiding van de jeugd. Bij de jongeren en de parochianen die wat in de marge van de parochie leefden, was Jan zeer gezien en geliefd. Zijn directe manier van spreken - Jan was niet mis te verstaan – en zijn relativerende houding ten opzichte van hiërarchie en gezag zullen daar zeker aan hebben bijgedragen. Na de Boxmeerse jaren verhuisde Jan naar het noorden van ons land. Hij werd uitwonend lid van de communitei-ten te Emmen en Almelo; vanaf januari 1984 was hij alleenwonend. De parochies Oude en Nieuwe Pekela en Sappemeer werden zijn werkterrein. De parochianen daar hebben hem en een aantal zusters Franciscanessen van Denekamp, met wie hij een leefgemeenschap vormde, op handen gedragen. Vanaf 1981 tot 1993 was hij ook deken. Begin 2001 ging Jan in Eelde wo-nen. Hij heeft er veel steun en genegenheid ervaren van zr. Mariet Kortstee, zijn huisgenote, met wie hij eerder vele jaren werkzaam was in het pastoraat. Zij ging Jan 3 jaar geleden voor in de dood.
In zekere zin leefde Jan wat ‘verwijderd’ van de Orde van Karmel. Zijn verbondenheid met de Orde echter werd zichtbaar in zijn vriendschap met zijn medebroeder George Zeegers en in zijn gewaardeerde deelname aan de bijeenkomsten van Karmel Noord in Drachten; vooral echter door zijn betrokken manier van omgaan met de vaak ‘niet geziene en kleine mens’. Daarin be-leefde Jan onuitgesproken zijn relatie met het Mysterie. Hij zocht God niet ver weg. Hij was de overtuiging toegedaan “dat je God kon vinden en ontmoeten waar mensen samen optrekken, schouder aan schouder; waar mensen elkaar omhelzen en waar ze zich aan elkaar geven met hart en ziel’. Jan is op die manier voor velen vindplaats van God geworden.

Chris Fictoor, geassocieerd aan de Orde van Karmel en lid van Karmel Noord, schreef bij het heengaan van Jan een lied. De tekst werd gebruikt bij de ziekenzalving. Omdat de woorden van Chris treffend weergeven wie Jan Bootsma was en wat hem bezielde, geef ik ze hier deels weer.

Ik zal er zijn is Jouw Naam,
zo wil ik zijn bij de ander.
Zonder geprevel was mijn gebed,
recht uit het hart kwamen woorden,
stroomden mijn ziel uit, Jouw overvloed,
tomeloos sprak ik Jouw taal.
Zonder nabijheid kon ik niet zijn,
anderen kenden mijn zinnen,
achter hun woorden zocht ik de mens,
achter hun ogen hun ziel.
Zonder ontmoeting was ik verdwaald,
schouder van troost, stil gegeven,
glimlach behouden, open gemoed,
zo ging ik voor in Jouw Geest…..
Zonder Jouw roeping leefde ik niet,
jij wees de weg, de berg Karmel,
ik wilde delen, zo hield ik stand,
nu is mijn leven voltooid….

Graag wil ik namens Jan een woord van dank en erkentelijkheid uitspreken aan allen die met hart en ziel voor Jan hebben gezorgd. Ik mag zeker de namen noemen van Mieke, haar mo-menteel erg zieke man en hun kinderen; voorts Jaap en Ans; het personeel van ‘Noordwijk’ en de thuiszorg.


Jan Brouns O.Carm.
Prior Provinciaal


Terug

Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.