Karmel Nederland

Theo Menting overleden geplaatst op 07-09-2016 08:32
 

Op donderdag 1 september overleed in het klooster in Zenderen pater Theo Menting. Lees hier het in memoriam.

In de vroege avond van 1 september 2016 overleed in ons klooster te Zenderen onze goede medebroeder Theo Menting. Zijn sterven kwam niet onverwacht, maar het moment van zijn heengaan overviel ons wél. Kort geleden constateerden de artsen een grote longtumor bij Theo. Dat mede daardoor de dood nabij zou zijn, wisten hij en wij allemaal uiteraard heel goed. Theo zelf zag zelfs uit naar het einde. “Ik hoop dat het allemaal niet te lang zal duren” zei hij enkele dagen voor zijn dood. De dag van zijn sterven was hij ’s morgens nog in de kapel en bij de kof-fie. Maar hij was toen wel enorm moe. Tegen de avond gaf hij in alle rust en heel vredig, in aanwezigheid van enkele zusters en broeders, zijn leven terug aan de Bron waar het uit was voortgekomen. In dankbaarheid kijken wij terug op een voltooid leven.

Theo werd 25 juli 1930 geboren te Herwen, waar zijn vader hoofdonderwijzer was. Het voltooide gezin telde 9 kinderen. De oudste broer, Wim, overleed in 2000. Met zijn familie had Theo een heel hartelijke en warme band. Die had Theo ook met zijn vele vrienden en vriendinnen; met hen had hij een jarenlang durende, hechte verhouding. Hun aller vriendschap heeft veel voor hem betekend en hun bezoekjes waardeerde hij zeer. Toen het spreken voor Theo moeilijker werd, onderhield hij de contacten nog door regelmatige correspondentie.

In juni 1943 werd Theo leerling aan ons gymnasium in Zenderen, waar hij - met een jaar onder-breking vanwege de oorlog - student was tot 1950. In dat jaar begon hij in Boxmeer zijn klooster-leven binnen de Karmel, met als kloosternaam Reginaldus. Hij deed zijn geloften op 8 septem-ber 1951. Vervolgens studeerde hij filosofie in Merkelbeek en Boxmeer en theologie in Merkel-beek. Daar werd hij op 14 juli 1957 priester gewijd. Theo heeft als priester een rijk en bewogen leven gehad. Eerst als godsdienstleraar aan het Chrysostomuscollege te Boxmeer; daarna als godsdienstleraar en pater spiritualis in Zenderen, waar hij ook director vocationum was. Tussen 1962 en 1967 was hij als legeraalmoezenier in ’t Harde lid van de communiteit in Deventer. Daarna woonde hij tot 1975 in Nijmegen, waar hij enkele jaren prior was van ons klooster aan de Doddendaal. In de periode tussen 1967 en 1975 was hij tevens aalmoezenier van Woonwagen-centrum “Teersdijk”, assistent hoofdlegeraalmoezenier te Voorburg en legeraalmoezenier in Seedorf (Dld). In 1975 werd Theo benoemd in het basispastoraat van Oss-Zuid; hij was er team-lid en later teamleider. Daar heeft hij (korte tijd ook als assistent-deken) geijverd tot 1996, het jaar waarin hij prior werd van ons klooster te Boxmeer. Hij woonde er tot april 2010. Zijn laatste levensjaren was hij een gewaardeerd en bemind lid van onze communiteit in Zenderen.

Deze droge opsomming van jaartallen en functies doet natuurlijk geen recht aan de persoon, aan de karmeliet, aan de pastor Theo Menting. Daaraan recht doen, is geen eenvoudige zaak. Als we met een grove penseel proberen zijn markante leven te schetsen, komen woorden naar boven als: een fidele en vriendelijke, aimabele mens, betrokken op de velen die hij ambtshalve, maar ook in zijn meer persoonlijke leven mocht ontmoeten. Hij had voor iedereen een goed woord. Theo was een overtuigd religieus, voor wie het gemeenschapsleven van grote betekenis was. Als echt gemeenschapsmens kon hij genieten van het samenzijn; hij was graag aanwezig bij de bijeenkomsten van de communiteit, zoals de gebedsmomenten, de recreatie en Rond de Schrift; daar deed hij actief en betrokken aan mee. Hij hield van gezelligheid. Tijdens die bijeen-komsten bleek zijn belezenheid. Lezen en nadenken deed hij veel en graag; de ochtenduren waren daarvoor gereserveerd. Dat hij studie en toerusting belangrijk vond, moge ook blijken uit zijn deelname aan de cursus voor ‘leidinggevenden in de pastoraal’ aan het Mgr. Bekkers Insti-tuut te Nijmegen. Hij was ook een van de deelnemers aan de ‘ongoing formation’ in Rome. Theo was een man die vol overtuiging deed waar hij voor werd gevraagd en die, in al de functies die hij bekleedde, het beste van zichzelf wist te geven.

Wat kon hij smakelijk vertellen over de vele voorvallen die hem waren overkomen in het woon-wagenwerk! Wat kon hij enthousiast zijn als hij vol humor vertelde over zijn ervaringen in het leger; hij was er zeer gezien, van hoog tot laag. Soms werd veel van hem gevraagd; maar zijn opgeruimde karakter en zijn optimisme, zijn relativeringsvermogen en de gave om ongedwon-gen en kameraadschappelijk met vooral jonge mensen om te gaan, dat alles maakte hem tot de mens die hij is geworden: een mooie mens. Een mens ook die gaandeweg zijn leven is gaan ervaren dat het karmeliet-zijn wezenlijker voor hem werd dan het feit dat hij priester was. Kort voor zijn dood zei hij me nog: “Laat iedereen weten hoe gelukkig ik ben geweest in de Karmel”. Wij kunnen alleen maar dankbaar zijn dat we hem als medebroeder mochten hebben.

Naast dankbaarheid hebben we ook gevoelens van bewondering voor Theo. Die bewondering heeft vooral betrekking op de manier waarop hij zijn vaak uiterst pijnlijke lijden aanvaardde; hij ging blijmoedig om met de beperkingen, samenhangend met zijn kwaal. Waar wij hem daarom bewonderen, zegt hijzelf: “Ik zou me moeten schamen als ik klaagde”. Theo zelf was uitermate dankbaar voor alle genegenheid die hij mocht ervaren van allen die om hem gaven en hem da-gelijks met hun trouwe zorg omringden. We mogen hier heel zeker Marianne noemen en Paula; de medebroeders en het personeel van ons klooster in Zenderen en de thuiszorg. Fijn dat er zoveel goedheid is!
 
Moge Theo nu aanschouwen wat God ‘bestemd heeft voor wie Hem liefhebben’.


Jan Brouns O.Carm.
Prior ProvinciaalTerug

Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.