Karmel Nederland

Zr. Adriana Rekelhof overleden geplaatst op 10-08-2016 09:29
 

Op zaterdag 6 augustus overleed in KVH St. Anna te Boxmeer zr. Adriana Rekelhof. Lees hier het in memoriam.

Kort na middernacht op zaterdagmorgen 6 augustus is in Woonzorgcentrum St. Anna te Box-meer, zr. Adriana Rekelhof in alle rust overleden.
Een diep verlangen te mogen gaan naar de plaats waar zij haar Schepper en haar dierbaren weer mocht ontmoeten is in vervulling gegaan. Wij mogen erop vertrouwen dat zij nu mag zien van aangezicht tot Aangezicht. Zij bereikte de leeftijd van 92 jaar. We zijn dankbaar dat ze haar leven nu heeft mogen voltooien.      
Zuster Adriana Cornelia – Jani - Rekelhof werd geboren op 8 maart 1924 ‘op De Kwakel’ zoals ze het zelf noemde. Een kleine plaats bij Uithoorn (NH). Naast vader en moeder bestond het gezin uit twee zonen en vier dochters. Adriana was de een na jongste. Tijdens de oorlog stierven beide ouders. Adriana is dan twintig jaar.

Al heel vroeg – als ze 10 jaar is – wist Adriana dat ze het klooster in wilde. Thuis ontvingen ze het blad Carmelrozen en daarin las ze van de zusters karmelietessen van Elzendaal. ‘Dat is voor mij, daar moet ik heen.’ Ze houdt van de stilte en ze houdt van Ons Lieve Heer en van Maria. Ze gaat graag naar de kerk en houdt van bidden. Het is de Ander die roept.
Als ze bijna 23 jaar is, treedt ze op 24 januari 1947 in bij de zusters Karmelietessen van Elzen-daal in Boxmeer. Ze krijgt de kloosternaam Maria Adriana. Haar noviciaat begint ze op 22 au-gustus 1947. Op 23 augustus 1948 legt ze haar tijdelijke professie af.
Adriana koesterde ook al heel lang het verlangen missiezuster te mogen worden. Die weg leek na haar intrede in Karmel Elzendaal afgesneden. Maar kort na haar tijdelijke professie mag ze met negen medezusters naar de nieuwe stichting Jaboticabal in Brazilië. Na een bootreis van enkele weken arriveren ze daar 6 december 1948 en na enkele jaren wonen in een kleine pas-torie betrekken ze het nieuwe klooster.
Zuster Adriana werkte de eerste jaren als de kokkin van het klooster en daarna in de hostiebak-kerij. De postulanten maakte ze met dit werk vertrouwd en leerde, al doende, van hen de Portu-gese taal.
‘En verder probeerde ik al biddend in Gods tegenwoordigheid te leven’, zei ze.      

‘Het was een mooie tijd, en natuurlijk waren er wel eens problemen, maar die gingen voorbij’. ‘Ik neem het leven zoals het komt,’ zei ze in een gesprek met zr. Jo Goossens. (Achter de Karmel, 2004/3) Ook met de familie hield ze contact via brieven en foto’s.        
Na 20 jaar komt ze in 1968 voor het eerst weer terug in Nederland. Ze genoot van de gastvrij-heid van haar medezusters van Elzendaal en die van haar familie.      
Gaandeweg  kreeg zuster Adriana echter steeds meer last van de warmte van Brazilië. Ze ver-trok daarom met weemoed uit Brazilië. ‘Ik hield van alle zusters, ik was vreselijk graag in Brazi-lië, maar de hitte heeft me verjaagd’, zegt ze. Een deel van haar hart bleef in Jaboticabal.
Terug in Nederland voegt ze zich op 26 oktober 1979 opnieuw in de gemeenschap van karme-lietessen van Elzendaal, welke inmiddels op Kerkpad 1 woonde. Zuster Adriana kreeg de zorg voor het huishouden en de gastenkamers.
Ze hield van het gemeenschapsleven: ‘het heeft me altijd getrokken’ zei ze, ‘belangrijk is dat je elkaar accepteert. En je moet de steun van elkaar hebben, anders houd je het niet vol! Hoe klein de gemeenschap ook is, de gemeenschap is belangrijk.’

In 1994 verhuist ze met de gemeenschap van Elzendaal, met 14 zusters, van Kerkpad 1 naar ‘Klooster Verzorgingshuis Sint Anna.’
Adriana is gelukkig met de gemeenschap op St. Anna, vooral als zuster Agnes van den Hoek ook in Boxmeer komt wonen. Zij delen samen de ervaring van het kloosterleven van Brazilië.
Ook dan op St. Anna blijft zr. Adriana meeleven met alles wat in de Karmel ter plaatse en we-reldwijd gebeurt en ze geniet van de contacten die er zijn, broeders en zusters en familieleden die op bezoek komen. En zeker gaat haar hart sneller kloppen als er berichten komen van haar medezusters uit Brazilië of wanneer een van de broeders uit Brazilië haar in St. Anna opzoekt zoals onlangs nog Carlos Mesters.
Haar gebedenboek ‘Avond met God’ getuigt van de vele momenten waarop ze in gedachten en gebeden met ieder verbonden was.
En ook de kinderen van Brazilië heeft zuster Adriana nooit losgelaten: voor hen breide ze jaren lang heel veel kleurrijke kleren met de prachtigste patronen.
Met het stijgen van de jaren komen er echter meer en meer beperkingen. Langzaam moet ze steeds meer inleveren van haar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Soms geeft ze aan dat dit wel erg moeilijk voor haar is of ze draagt dit in de stilte van haar kamer.
Dankbaar is ze voor alle zorg aan haar besteed door haar medezusters, het zorgteam van afde-ling Lavendel en José Brouwers. Ook is ze dankbaar voor de tochtjes in de rolstoel in huis en door de tuinen rondom ‘het Kasteel’ begeleid door trouwe vrijwilligsters Roos, Gerry en Bianca, genietend van de mooie natuur.

Ten diepste was Adriana een blijmoedige optimistische vrouw, die hield van hartelijke ontmoe-tingen en contacten met mensen om haar heen.
Moge zr. Adriana, met allen die haar dierbaar waren en haar voorgingen, nu leven in Gods licht en vrede.

Namens de zusters Karmelietessen van Elzendaal,

Bep de Vreede O.Carm.


Terug

Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.