Paaszaterdag

Matteüs 28, 1-10          Het graf, de nacht en Galilea

De engel zat op de steen die hij had weggerold.
Hij zei tegen de vrouwen die hun Beminde wilden zien:

‘Hij is niet hier,
hij is verrezen.
Zie de plaats
waar hij gelegen heeft,
het graf is leeg.’

Er was maar één getuige aanwezig, toen Jezus opstond uit de dood,
één getuige die erbij was toen hij zich losmaakte uit het witte lijkgewaad,
één getuige die gevoeld heeft hoe hij omhoog rees van de plaats waar hij gelegen had…
Die getuige was het lege graf.

Geen engel was erbij, ook niet de engel die de steen wegrolde voor de vrouwen.
Geen wachters hebben het gezien. Zij sliepen en schrokken zich dood toen de engel verscheen.
Alleen het graf was er getuige van dat Jezus in stilte verdween, in de stilte van de nacht.

Willen wij de verrijzenis van Jezus meemaken, dan zullen we het graf moeten vragen wat het voelde toen zijn kostbare schat geruisloos verdween. Wat zou het graf ons zeggen, wanneer wij vroegen: waar is hij heengegaan? Hoe heeft hij jou verlaten? Wat was zijn laatste groet?
De leegte van het graf zou slechts één ding zeggen: ‘Hij is niet hier’.

Hij is niet hier, waar wij het centrum van de wereld vormen, wij in het midden, zij aan de rand. Hij is niet hier, waar wij gevestigd zijn, daarbuiten vreemdelingen, woestijn.
Niet hier is hij, want niets kan hem bevatten nu hij ontkomen is aan de strikken van de dood, waarin wij nog steeds geketend zijn.
Niet hier is hij, want geen enkel hier en nu is ruim en wijd genoeg. Hij is bij God die alles te boven gaat. Die niet klein te krijgen is in een woord, een huis, een tijdsbestek, een vroom gebaar, die zich niet laat vangen in het slavenhuis van Egypte.
Hij is al weg, allang verdwenen. Hij is ons voor.

Mirjam is hem achternagegaan, slaande op haar tamboerijn.
Hij is niet hier, zei zij. Hij gaat ons voor door de woestijn (Ex.15, 20-21).
De zee kon hem niet houden. Ook de woestijn is veel te klein.
Hij is ons eeuwig voor en trekt ons over alle grenzen heen.
Niet hier, niet daar, niet nu, niet later.
Eeuwig licht het levenslicht.

Toch was er nog een andere getuige aanwezig,
toen Jezus zijn graf leeg achterliet,
toen hij ons voor ging naar Galilea, het Galilea van de heidenen.
Die andere getuige was de stilte van de nacht,
een stilte die niet verbroken werd
toen Jezus met stille trom vertrok uit zijn graf.
Integendeel!

De stilte van die nacht werd oneindig uitgediept
toen hij verdween zoals hij was gekomen, uit de eeuwige stilte
van Gods ondoorgrondelijke goedheid.
Hij is voorbijgegaan, geen steekvlam in de nacht.

Een zee van stilte,
die soeverein uitrijst boven ons dodelijk geweld.
Voorgoed is hij verborgen in zijn God,
in onze God, die opstaat in de stilte van de nacht.
 
Geen gestalte vertekent daar zijn wezen. Onzienlijk.
Geen woord ontkracht daar zijn onvoorwaardelijke liefde.
Geen heerschappij knecht zijn koninklijke stilte.
Opstandigheid, verrijzenis, beeldloze stilte,
donkere nacht, de leegte van het graf.

Is dit niet te weinig voor Pasen? Is dit niet te veel Goede Vrijdag?
De leegte van het graf, de stilte van de nacht, is dat niet te schraal, te niets?
Is dit wel feestelijk genoeg, passend bij de opgetogenheid van het halleloejah?
Dit is het meest intense halleloejah dat ik ooit gehoord heb.

Muziek van zuiver zwijgen.
Het heilig graf dat zijn kostbare schat niet vasthoudt, maar laat gaan,
in de stilte van de nacht.
De leegte die hij achterliet, geurt nog van tederheid.
Stil leven, trillend van verlangen naar echt leven.
Scheppende ruimte die zich wijd opent voor Gods toekomst.
Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord,
in geen mensenhart is opgekomen wat deze leegte heeft gezien,
wat deze stilte heeft gehoord.
God die ons eeuwig voor is. Halleloejah.

Geen sprookje, geen zinsbegoocheling.
De stilte van de nacht die niet betovert, maar luistert, wacht.
De verrijzenis van Gods eeuwige stilte.
Zijn onvoorwaardelijke liefde die wenkt en níet vult, die roept en níet dicteert,
die ons eeuwig vóór is.
 
Hij houdt zich schuil in Galilea,
het land van de heidenen, het land van de twijfelaars,
de niet-weters, de zoekers, de gebaarlozen, de religieus ontheemden.
Daar zul je hem zien, zei de engel, maar niet met droge ogen.

Laten we dan met de vrouwen naar het heilig graf gaan,
om ontzet en opgetogen heen te gaan,
net als Jezus: naar Galilea,
naar onze broers en zussen, om hen te zien, als Jezus:
wachtend, open, leeg, als het graf waaruit hij is verrezen.
Om nieuw leven te ontvangen vanuit God.
Zalig Pasen!

Kees Waaijman

Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.