Titus Brandsma

Wie is Titus Brandsma?

Titus Brandsma werd geboren op 23 februari 1881 in Ugoklooster bij Bolsward. Hij is opgegroeid in een gezin dat zich betrokken voelde bij het sociale leven in Friesland. Dit is in zijn leven steeds terug te vinden. Velen vinden hem een boeiend mens. Hij zag de noden van de mensen en had gevoel voor de tekenen van de tijd. Hij had grote eerbied voor elke mens die hij ontmoette. Grote interesse toonde hij voor de geschiedenis en de tijd waarin hij leefde. Hij heeft zich krachtig ingezet voor de emancipatie van de katholieken, omdat zij zich als tweederangs burgers beschouwden.
Hij was een begeesterd mens, vol spiritualiteit; geraakt door het leven van Christus leefde hij in het besef dat God in hem woonde en dat hij Hem kon vinden in de mensen en de dingen om hem heen. Vanuit deze gelovige verbondenheid met God zette hij zijn gaven en talenten in waar nodig was. Hij voelde zich thuis in de Orde van de Karmelieten, die grote aandacht schenkt aan het gebed en de studie van het geestelijk leven.

In zijn jonge jaren gaf hij al een boek uit met teksten van Teresa van Avila, de Spaanse mystica, die hem zeer aansprak. Hij wilde zoveel mogelijk mensen deelgenoot maken van de weg die God met mensen gaat. Naast zijn opdracht als docent filosofie voor de jonge Karmelieten in Oss, richtte hij een volksbibliotheek op en werd onder zijn leiding de plaatselijke krant "De Stad Oss", nieuw leven ingeblazen; hij werd de eerste hoofdredacteur.

Op zijn initiatief en met zijn doorzettingsvermogen kwam er in Oss een katholieke middelbare school. Naast zijn vele activiteiten met name ook voor de culturele ontwikkeling in Friesland,was hij een creatief geestelijk bestuurder in de Orde van de Karmel en een beschikbare medebroeder.

In 1923 werd hij aangezocht om professor te worden aan de pas opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen om te doceren in de wijsbegeerte en de geschiedenis van de mystiek. Het meeste boeide hem de mystiek, waarover hij graag sprak. Zijn meest bekende rede "Over het Godsbegrip" sloeg bijzonder aan bij 'De Jongeren'.

Als geestelijk adviseur voor de katholieke journalisten heeft hij zich zeer ingespannen. Hij schreef talloze artikelen in de Gelderlander over Nederlandse geestelijke schrijvers. Hij wilde de lezers informeren over de geestelijke weg die ieder kan gaan. In januari 1942 maakt hij een rondreis langs de hoofdredacties en directies van de katholieke dagbladen om het verbod van de bisschoppen over te brengen advertenties van de NSB op te nemen in hun kranten. De bezetter reageerde onmiddellijk op die actie. Op 19 januari 1942 werd Titus Brandsma na thuiskomst van zijn reis op staande voet gearresteerd en naar de gevangenis in Scheveningen getransporteerd. Daar werd hem opgedragen zijn motieven achter zijn verzet op te schrijven, hetgeen hij in een nu nog indrukwekkend verweerschrift deed.

In Scheveningen begon de lijdensweg van de man die uit de weg geruimd moest worden. Hij was door zijn vrijmoedig getuigenis een hindernis op het pad van de bezetter . Op 26 juli 1942 stierf hij in het concentratiekamp van Dachau. Zo kwam een eind aan een half jaar van marteling en geweld. De zwakke gezondheid van de 61-jarige monnik kon de wreedheid van het kampregime niet langer verdragen.
Medegevangen getuigden na de bevrijding van de indruk die Titus Brandsma op hen had gemaakt: een man uit één stuk, die zichzelf bleef onder alle omstandigheden, zelfs onder de knoet van de beulen.
Naar hem kijkend vanuit onze tijd kunnen we hem dankbaar zijn voor zijn voorbeeld. Hij bleef trouw aan zijn roeping en in Dachau viel hij op door zijn zachtmoedige omgang met iedereen. Sommigen zeiden dat hij al een bevrijd mens was. Zijn innerlijk vuur hield de hoop van zijn medegevangenen levend.

Na de oorlog werd Titus Brandsma voor velen een inspirerende en spirituele gids op hun levensreis.

Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.