Bezinningsprogramma 2017-2018

Eerste week 1 - 5 oktober 2017
Thema Omvorming. Een ongebaande weg
Begeleiding Hettie Berflo 


Omvorming is een proces dat zich veelal voltrekt langs wegen die niet vanzelfsprekend zijn en niet bekend. Het voert ons over niet eerder belopen paden, het voltrekt zich door alle ervaringen heen in een langzaam proces. Een ongebaande weg, maar de traditie reikt ons wel de ervaring van anderen aan waar wij ons aan kunnen spiegelen, waar we van kunnen leren. Ervaringen die ons bemoedigen.
Vanuit diverse werkvormen: samen lezen, schrijven, poëzie, film, stilte en gesprek etc. verkennen we wat omvorming, de weg waarlangs God ons voert, in ons leven betekent.

Tweede week  26 -30 november 2017
Thema Gerechtigheid
Begeleiding Kees Waaijman


Gerechtigheid krijg je niet door kennis, maar door rechtvaardig handelen. Je wordt niet gezond door medicijnen te studeren, maar door gezond te leven. Dit wil niet zeggen dat je dus niet meer hoeft na te denken. Integendeel, nodig is een flinke dosis onderscheiding der geesten: een antenne voor goed en kwaad met het oog op verantwoorde keuzes en een hoopvolle bestemming.
 Achterliggende vragen zijn: hoe komen mensen en dingen tot hun recht? Hoe kom ik daarachter? Welke rol speel ik? En God? Psalm 1 kan ons op weg helpen – en daarmee het hele Psalter.

VOL GEBOEKT

 

Derde week 21 - 25 januari 2018
Thema Gezond ouder worden
Begeleiding Herman Scholte-Albers, m.m.v. Gerard Westendorp, Edgar Koning


Paulus schrijft in zijn tweede brief aan de Korintiërs: “Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, de innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag” (2 Kor. 4,16). Is deze ervaring ook de onze? Ouder worden, dat wil bijna iedereen. Zeker wanneer hij geniet van een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid en een zekere welstand. Wie in zijn hart kijkt ziet nog wel andere verlangens voor een goede oude dag, die misschien dieper gaan dan gezondheid en comfortabele materiële omstandigheden. Waaruit bestaat de kunst van het ouder worden? Als je de kunst van het ouder worden niet meer machtig bent, kun je je leven dat ‘voltooid’ beschouwen?
We richten ons vooral op het ouder worden als een geestelijke weg. We verbinden onze eigen ervaringen  met die van anderen uit theologie, filosofie en kunst en dergelijke.

Vierde week 11 - 15 maart 2018
Thema Gebroken en uitgegoten
Begeleiding Huub Welzen


Het evangelie volgens Marcus is het kortste en misschien ook wel het meest fascinerende. Een van de  dragende thema’s  van het boek is de vraag wie Jezus is. Langzaam ontvouwt zich het geheim van zijn identiteit. De parabel van het zaad en de parabel van de wijnboeren leveren de grondmetaforen voor het verstaan van de mystieke laag in dit evangelie. Graan en druiven, gebroken brood en uitgegoten wijn ontsluiten het mysterie. In deze week lezen we Marcus in zijn  geheel. Daarna volgen we de draden in de tekst die leiden tot de onthulling van de identiteit van Jezus.
We verkennen wat dat betekent voor navolging. Onbaatzuchtige liefde is wat alles verbindt. Onbaatzuchtige liefde doordesemt heel het gelovige bestaan.

VOL GEBOEKT

 

Vijfde week 22 - 26 april 2018
Thema Etty van Hillesum: van chaos naar zelfgave
Begeleiding Susan van Driel


Een jonge, intelligente joodse vrouw maakte in de eerste jaren van WO II een verregaande geestelijke ontwikkeling door. Hiervan schreef zij een verslag in brieven en dagboeken. Een belangrijke hulp was haar geestelijk begeleider, Julius Spier. Dankzij hem leerde Etty haar neurotische, depressieve en egocentrische inslag hanteren. Hij bracht haar in contact met de Bijbel, ze leerde bidden en ontdekte de relatie met God als de haar omvattende en dragende kracht. Deze intense ontwikkeling van haar Godsrelatie inspireerde haar om onderduiken bewust af te wijzen. Zij ging vrijwillig naar Westerbork om mensen bij te staan die op deportatie wachtten. Etty was zich het lot dat gedeporteerde joden wachtte scherp bewust: "Het gaat om onze ondergang en onze vernietiging daarover hoeft men zich geen enkele illusie meer te maken", schreef zij op 3 juli 1942 in haar dagboek.
Uit haar geschriften zullen wij kernteksten lezen die een beeld geven van de weg naar zelfgave die Etty is gegaan. In stilte en onderlinge gesprekken tasten wij onze eigen ervaringen af en zoeken wij naar de richting die zij óns wijst.


Studieweek mystiek: juli 2018

De studieweek mystiek wordt georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut en zal plaatsvinden te Nijmegen. Nadere informatie vind je te zijner tijd op de website. Opgave voor deze week bij het secretariaat van het TBI: e-mail: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl.

Plaats en tijden
Plaats bezinningsweken: Karmelietenklooster, Steenstraat 39 te Boxmeer. Aanvang: zondagavond 19.00 uur. Einde: donderdagavond rond 17.30 uur.

Informatie en aanmelding
Mail voor informatie of aanmelding naar vormingshuis@karmel.nl

Kosten
De kosten voor deze bezinningsweken variëren naargelang uw inkomen:
€  175,-  voor een minimuminkomen tot max. € 1.200,- netto per maand.
€  225,-  voor modale inkomens van 1200 tot max. € 1.600,- netto per maand
€  275,-  voor bovenmodale inkomens van € 1.600,- en meer netto per maand
Kosten voor aanvang overmaken op banknummer NL50INGB0001085132 t.n.v. procurator Carmelietenklooster, Steenstraat 39, Boxmeer o.v.v. de bezinningsweek met de datum.

 

Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.