In memoriam van zr. Truus Epping

Al heel kort nadat we afscheid hebben moeten nemen van onze medebroeder Tjeu Timmer-mans, moet ik jullie opnieuw een overlijden melden; en wel van onze goede en zorgzame zuster Truus Epping. Zij stierf gisteren, 6 juli 2016 in de namiddag, in het kloosterverzorgingshuis Sint Anna te Boxmeer in de leeftijd van 78 jaar. Met haar sterven is een einde gekomen aan een leven, sterk gekleurd door de woorden ‘zoeken en vinden’.
 
Truus werd geboren op 12 juni 1938 te Rietmolen (gemeente Neede). Zij was de vierde in een gezin van vijf kinderen. Daarvan zijn Annie en Johan nog in leven. Haar vader had een smede-rij. Truus herinnerde zich graag dat vader, als ze door en door koud thuis kwam uit school, haar handen en voeten met zijn grote warme handen net zo lang wreef tot ze weer heerlijk warm waren. Na het basisonderwijs woonde en werkte zij twee jaar in Apeldoorn in een verzorgings-huis van de zusters van Julie Postel, waar ze de beginselen leerde van het verzorgen van en omgaan met mensen. Daarna werkte ze thuis in de huishouding en waar nodig ook in andere gezinnen. Toen al leefde in haar het verlangen haar zus Minie te volgen en in te treden in een religieuze gemeenschap.

Op 8 december 1957 deed ze dat; en wel bij de zusters van Julie Postel in Boxmeer. In die Congregatie legde ze haar eeuwige geloften af op 8 september 1965. In de periode van haar lidmaatschap volgde zij de ULO, de middelbare handelsschool en een dirigentencursus Gregori-aans. Truus was heel muzikaal en heeft jarenlang koren gedirigeerd, bij de zusters en in de om-geving van Boxmeer. Met veel toewijding en nauwgezet werkte ze als secretaresse (opleiding Schoevers) bij haar Congregatie en bij Jan Peters o.c.d., aalmoezenier van Sociale Werken in noordelijk Limburg; vervolgens 25 jaar in het Maasziekenhuis op de poli chirurgie. In 1981 heeft Truus de Congregatie van de zusters van Julie Postel verlaten; de toentertijd heersende opvat-tingen aangaande spiritualiteit en de levensvorm zoals die op dat moment verwacht werden, pasten niet meer bij haar. Zij kwam toen voor de opgave te staan een heel eigen leven op te bouwen. Zij is altijd diep dankbaar gebleven voor de opvang die ze enige tijd vond bij mevrouw Hennie Tenkink in Stevensbeek. Deze is een tweede moeder en goede vriendin voor Truus ge-weest.

Hoewel Truus uitgetreden was bij de zusters van Julie Postel, bleek haar verlangen naar een religieus leven niet verdwenen. Ze kwam in contact met de Karmel van Boxmeer en volgde tussen 2000 en 2002 de cursus ‘in gesprek over de geestelijke weg’. Haar verlangen volgend, begon ze op 5 april 2002 in Boxmeer aan haar noviciaat. Daar legde ze op 5 juli 2003 haar ge-loften af.

In de communiteit van Boxmeer kreeg Truus de zorg voor de liturgie; naast allerlei werkzaam-heden in huis, vergezelde ze met grote trouw de oudere broeders die naar een arts of naar het ziekenhuis moesten. Toenemende rugklachten maakten het echter noodzakelijk dat ze steeds meer werk uit handen moest geven. Dat heeft haar de nodige hoofdbrekens gekost. Het harde werken gaf haar op een bepaalde manier bijna bestaansrecht. En als ze dat niet meer kon, wat bleef dan nog over? Ze heeft daarnaast ook het gevoel gekend dat ze niet zou voldoen aan de verwachtingen die anderen van haar zouden kunnen hebben. Het is haar allemaal niet gemak-kelijk gevallen! Maar een innerlijke kracht en haar Godsvertrouwen hielden haar door alles heen staande.

In de stilte van de Karmel, tijd nemend voor bezinning en gebed, kwam er stilaan antwoord op de vragen waar ze mee moest leven; dat antwoord bracht rust en nam veel van haar zorgen weg. Zelf zegt Truus daarover: “Ik merkte dat ik in de stilte van mijn kamer bevrijd was gewor-den van wat niet ‘ik’ was”. Er kwam een zekere mate van blijdschap over haar heen. Tegelijker-tijd echter bleven ook depressieve klachten een rol spelen. Gevoelens van onmacht en een ze-ker wantrouwen staken met enige regelmaat de kop op.

Toen in januari 2011 de diagnose Alzheimer werd gesteld, was dat van de ene kant een verdrie-tige mededeling; van de andere kant bracht het ook opluchting. Waar ze aan leed, had tenmin-ste een naam! Er kwam weer wat ontspanning en zelfs ruimte voor humor. Gaandeweg en on-vermijdelijk woekerde de ziekte echter door. Geheugen en tijdsbeleving lieten Truus meer en meer in de steek. Woorden om uiting te geven aan wat er in haar omging, werden soms niet meer gevonden. Schaamte en zelfs schuldgevoel staken wel eens de kop op. Uiteindelijk werd in september 2012 opname in Sint Anna noodzakelijk. Daar ging Truus meer en meer achteruit. Enkele dagen geleden werd duidelijk dat haar levenseinde nabij was. Ze ontving in de morgen-uren van 6 juli het sacrament van de ziekenzalving. Korte tijd daarna is zij heel rustig ingeslapen.

Wat is het fijn dat er mensen zijn, zusters en broeders en verzorgenden, die helpen de zo moei-lijke weg van ‘steeds minder’ te gaan. Graag wil ik hier de naam vermelden van onze zuster Minie Pasop, die werkelijk alle zorg, aandacht en genegenheid aan Truus heeft gegeven. We zijn Minie heel veel dank verschuldigd. Dank wil ik ook uitspreken voor de inzet van het perso-neel van Sint Anna. Mede gevormd door de spiritualiteit van Julie Postel, hebben de verzorgen-den op een fijne, hartelijke manier aandacht gehad voor Truus. Truus zelf is dankbaar geweest voor de hartelijke contacten met haar familieleden en trouwe collega’s en vriendinnen. Dank-baar bovenal dat ze in de gemeenschap van de Karmel heeft mogen leven; ze zegt daarover: “Ik beleef het als een rijkdom in een gemeenschap van mensen te mogen leven die me al zo-veel jaren zijn voorgegaan in een leven van armoede, maar met zo’n innerlijk rijke bagage, dat ik daar een voorbeeld aan kan nemen. Dit is een delen van geestelijke goederen”.

Wij willen het leven van Truus dankbaar gedenken in de eucharistieviering ten afscheid op maandag 11 juli a.s. om 11.30 uur in de Sint Petrusbasiliek van Boxmeer. Daarna leggen wij haar lichaam te rusten op het kloosterkerkhof achter de basiliek.
Moge Truus, met al haar dierbaren die haar in de dood zijn voorgegaan, in vrede leven bij haar Schepper.


Jan Brouns
Prior Provinciaal

Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.